Begin typing your search above and press return to search.

फैगौ APSC आन्जादनि Prelims खौ उदालगुरि फरायसालिमायाव खुंफुंगोन

फैगौ APSC आन्जादनि Prelims खौ उदालगुरि फरायसालिमायाव खुंफुंगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Nov 2018 9:59 AM GMT

टंला,नवेम्बर 17: उदालगुरि जिल्लानि लोगो डिपुटी खमिसनार अमरज्यति बर्मन बिथांआ बुङोदि- आसाम पाब्लिक सार्विस खमिसनजों बोसोरफ्रोमबो खुंफुंजानाय आन्जादनि CCE (Prilims) 2018 खौ बिजाथिफोरा फैगौ 24 नवेम्बरखालि उदालगुरि फरायसालिमायाव आन्जादनि थाखाय जिरायनांगोन।

बिथांआ बुंबावोदि रांवबो बिजाथिआनो मोब्लिब गोहोआरि एबा मेकानिकेल मुवा बेसादफोर फारियै- जानबुं, ब्लुटुट, इयार पोन, आरो टेब्लेटफोरखौ लानो मोना, लोगोसे बेफोर मुवा-बेसादफोरखौ आन्जाद खथानि बाहेरायावबो दोन्नो गोनांथि गैया होन्ना बिथांआ बुंबावो।

बिथांआ आन्जादनि मोनफ्रोमबो आयेनखौ मानिनो थाखाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ खावलायनायजों लोगोसे केल्कुलेटर, बिजाब, स्केल आरो सावगारि बोग्रा मुवाफोरखौबो लानो मोना होन्ना बिथांआ बुबावो।

जानबुंफोरा हरखाबै गोमायोब्ला एबा बायोब्ला रावबो बेआव दायनिगिरि जाया होन्ना बिथांआ बुंदेरो।

Next Story
गाहाय रादाब