Begin typing your search above and press return to search.

फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय हाबाफारिआ टामुलपुराव जोबनानै थांबाय

फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय हाबाफारिआ टामुलपुराव जोबनानै थांबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 March 2020 8:17 AM GMT

टामुलपुर,नवेम्बर 21: बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय टामुलपुर गोजौ फरायसालिनि न'ब्लांआव समबार आरो मंगलबारखालि सान्नैनि हाबाफारि लानानै फोरोंगिरिफोरखौ Information and Communications Technology आयदानि सायाव फोरोंथाय बादा लादोंमोन।

बे हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्ला सर्ब सिक्छा अभियान, टाटा इन्सटिटिव अव सशियेल साइन्स, गुवाहाटी, आरो नलबारि जिल्ला ग्रामाइया मन्चानि सोद्रोमाफोरा जुथायै खुंफुंदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बे हाबाफारिआव बुंथिगिरि हिसाबै नुजाथिदोंमोन- अटुल नार्जारि, जगेन चनेड्र राजबंसि, प्रनब दाट्टा आरो ज्यति प्रसात बिथांमोनहा।

बे हाबाफारिखौ टामुलपुर गोजौ फरायसालिनि गोरायुं बिभुटी देखा बिथांआ बेखेवदोंमोन होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब