Begin typing your search above and press return to search.

बड’लैन्ड खौरांगिरि आफादआ ‘नेसनेल प्रेस दे’ फालिगोन

बड’लैन्ड खौरांगिरि आफादआ ‘नेसनेल प्रेस दे’ फालिगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Oct 2018 10:14 AM GMT

क’कराझार,अक्टबर 30: बिटिची खुंथायनि फोसावनाय आरो सुबुं फोनांजाब बिफान्नि हेफाजाबाव बड’लैन्ड टेरिटरियेल खाउनचिल खौरांगिरि आफादआ बाक्सा जिल्ला खमिटीजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय चौकि ओनसोलनि उट्टरकुचिआव नबेम्बर दाननि 15 आरो 16 अक्टआव सान्नैनि हाबाफारि लानानै नेसनेल प्रेस दे एबा हादोरारि प्रेस सान फालिनो थाखाय साखाफारा।

बे हाबाफारिआव गोबां बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै सावरायगोन जेरै गुबैयै- सरकारनि बेरेखायै गुन गोनां बाथ्रा सावरायनाया सरकारनि बायदि बायदि स्किम फोसावनायाव साबजाथाव, अरन होबथानायाव खौरां बिजोंनि मावनो गोनां हाबा, हाग्रा आरो हाग्रानि जिब-जुनार होबथानाय आरो मेनेज खालामनाय, डिजिटेल मुलुगआव खौरांम बिजोंनि जेंना आरो सुस्रांनाय आयदाफोरखौ गुवारै सावरायगोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

बे हाबाफारिआव चापागुरि बियाबनि MLA टानेस्वर बसुमथारि, बिटिची EM अनसुमै कुंगुर बर’, आरो बार्मानि MLA मनेस्वर ब्रम्ह बिथांमोनहा सरकारनि जानानै नुजाथिगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

हाबाफारि बादियै 15 अक्टखालि गिबिआवनो बड’लैन्ड हालामाव थानाय साफ्रोमबो जर्नालिसफोरजों लोगो हमलायगोन, बेनि उनाव बेलासिआव खौरांगिरि आफादनि गेवलां मेल जथुमा लागोन आरो बे जथुमाखौ बिटिची खुंथायाव थानाय लखेलनि MCLA पालिन्ड्र ब्रम्ह बिथांआ बेखेवगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

अखानायै 16 नबेम्बरखालि बिटिची जर्नालिस्ट आफादनि आफादगिरि गौतम ज्यति तालुकदार बिथांआ आफादनि फिरफिलाखौ बेखेवगोन लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बिथांआ बिबार बावगोन आरो बाक्सा जिल्लानि DFO आ बिफां गायजेनगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। बेनि उनाव खौरांगिरिफोरखौ बरायगोन आरो बाक्सा जिल्लानि SP बिनय कलिटा बिथांआ बोसोरारि मेगाजिनखौ बेखेवनानै होगोन लोगोसे बाक्सा जिल्लानि लोगो डिपुटी खमिसनार बिथांआ बाक्सा जिल्लानि खुगा लाइसिखौ बेखेवनानै होगोन होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

बे मावफारिआखौ मावफुंनो थाखाय बावैसो सिगां बाक्सा जिल्लानि उट्टरकुचिआव गोख्रों रिचिबसन खमिटीखौ दाफुंदों आरो बेनिनो आफादगिरि बिबानखौ सातान कुमार रामचियारि आरो नेहाथारि बिबानखौ बिनय कुमार बर’ बिथांमोनहा रुजुनदों होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब