Begin typing your search above and press return to search.

बिपिएफ दोलोआ क’कराझार आरो मंगलदैआव बिजाथि थिसनगोन

बिपिएफ दोलोआ क’कराझार आरो मंगलदैआव बिजाथि थिसनगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Oct 2018 10:51 AM GMT

क’कराझार,अक्टबर 16: बड’लैन्ड पिपल्स फ्रन्ट (बिपिएफ) राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि स्रि हाग्रामा महिलारि बिथांआ बयखौबो मिथिहोयोदि, फैगौ लख सभानि बिसायखथिआव बिपिएफ दोलोआ क’कराझार आरो मंगलदै बियाबआव हान्जानिफ्राय बिजाथि थिसनगोन।

समबाराव क’कराझार जिल्लानिफ्राय खौरांगिरिनि सिगांआव बुङोदि बिजेपि आरो एजिपिजों लोगो जानाया थाबाय थागोन नाथाय क’कराझार आरो मंगलदै बियाबआव मोन्नैबो राजखान्थि दोलोनो मासिखौ हगारा। बे मोन्नै बायाबनि थाखा बुजिलायनानै Pre-Poll खौबो खालामा होन्ना बिथांआ बुंबावो।

हादोरसा बिजेपि राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि रन्जत कुमार दास बिथांआ बावैसो सिगां बुंदोंमोनदि बिजेपि दोलोआ बे मोन्नै बियाबाव गावनिनो बिजाथिखौ थिसनगोन। बेनिनो फिन्नाय बादियै महिलारि बिथांआ बुङोदि, बिपिएफ दोलोआ हादोरसानि खना-खनला बिजेपि आरो एजिपि दोलोखौ हेफाजाब होगोन नाथाय बे मोन्नै बियाबआव गावनिनो बिजाथिखौ थिसनगोन होन्ना बुंबावो।

दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि, बावैसो सिगां इउपिपिएल नि आफादगिरि उरखांव गोरा ब्रम्ह बिथांआबो बावैसो सिगां क’कराझार आरो मंगलदै बियाबआव गांवनि बिजाथिखौ थिसनगोव अब्ला बर’नि गेजेरावनो गावस्रालायनाय फैगोन बेनिखायनो सोंथि बेरखाङोदि, थारैनो बर’ माहारिनिफ्राय सोरबा बिजाथिआ MP नि मासिखौ मोन्नो हागोन्ना? गुबुंन्नि आखायाव थांगोनखौ रोखा नुहरनाय जायो जेरै 2014 माइथायावबो बे एखे रोखोमनि फिथायखौ मोन्नो हादोंमोन आरो दोलो गोयै अ’बर’नि बिजाथि हिरा सरनिआ बिथांआ देरहासारनो हादोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब