Begin typing your search above and press return to search.

बिपिएफ दोलोआ बरसला बियाबआव बिसायखथि सांग्रांथि मेल लानायखौ जागायबाय

बिपिएफ दोलोआ बरसला बियाबआव बिसायखथि सांग्रांथि मेल लानायखौ जागायबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 Nov 2018 1:15 PM GMT

धेकियाजुलि,नवेम्बर 28: बरसला बियाबनि सिङाव थानाय पिराकाता गांव पन्चायतनि सिङाव बिपिएफ दोलोआ पन्चायत बिसायखथिनि सांग्रांथि मेल लानायखौ मंगलबारनिफ्राय जागायबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला आगुनि बार्ग MLA राकेस्वर बिथांआ बिपिएफ दोलोनि जानानै पिराकाता जामुगुरिनि मेलाव पन्चायत बिसायखथिनि बिजाथि मरमि गानलारि बिथांनि जानानै नुजाथियो।

बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांआ बरगांवआव जानाय बिसायखथिनि मेलावबो गावसोरनि सानै बिजाथि- मेरेलिना नार्जारि आरो हेमलटा नार्जारिनि जानानै नुजाथिदों होन्ना जोंनिसिम खौरां सफैयो।

खौरांआव फोरमायहरनाय बादिब्ला मेरेलिना नार्जारि बिथांआ बरगांव जिल्ला परिसदआव गेलेगोन आरो हेमलटा नार्जारि बिथांआ बे मोनसे गांव पन्चायतआवनो GP मेम्बाराव गेलेगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब