Begin typing your search above and press return to search.

बिसायखथि बिफाना मद्य प्रदेस, राजस्तान, चट्टिसगड़ आरो मिजरामनि थाखाय बिसायखथि फोसावबाय

बिसायखथि बिफाना मद्य प्रदेस, राजस्तान, चट्टिसगड़ आरो मिजरामनि थाखाय बिसायखथि फोसावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Oct 2018 12:58 PM GMT

गोदान दिल्ली,अक्टबर 6: भारतनि बिसायखथि बिफाना खेबसेयैनो मद्य प्रदेस, राजस्तान, चट्टिसगड़ आरो मिजरामनि थाखाय बिसायखथिखौ फोसावबाय। बिसायखथि बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला गासै मोनब्रै हादोरसानि बिसायखथिआ 15 डिसेम्बर दाननि सिगां फोजोबनांगौ।

https://twitter.com/ANI/status/1048508003966754821

मोनब्रै राज्योफोरनि गेजेराव मद्य प्रदेस आरो मिजरामनि बिधान सभानि बिसायखथिआ 28 नबेम्बराव खुंफुंजागोन। फारसेथिं चट्टिचगड़ हादोरसानि गिबि भट सोनाया 12 नबेम्बराव आरो नैथि भट सोनाया 20 नबेम्बराव जागोन होन्ना खौरां फोसावो।

Next Story
गाहाय रादाब