Begin typing your search above and press return to search.

बिसायखथि बिफाना 2019 माइथायाव खुंफुंजानो लागा MP बिसायखथिनि अक्टखौ फोसावबाय

बिसायखथि बिफाना 2019 माइथायाव खुंफुंजानो लागा MP बिसायखथिनि अक्टखौ फोसावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Jan 2019 1:35 PM GMT

गुवाहाटी,जानुवारि 12: भारत बिसायखथि बिफानआ फैगौ 2019 माइथायाव खुंफुंजानो लागा पारलियामेन्टारि बिसायखथि एबा Member of Parliament (MP) नि अक्टफोरखौ फोसावबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिसायखथि बिफाना भारत होदोरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि MP बिसायखथिनि अक्टखौ सुबिदाबादि गुबुन गुबुन अक्ट’फोराव खुंफुंनो आखायाव लादों।

गुबुन गुबुन हादोरसाफोरआव खुंफुंजानो लागा अक्ट’फोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय।

1) बिहार = एफ्रिल दान्नि 10, 17, 24, 30 आरो मे दान्नि 7, 12.

2) उड़िस्सा = एफ्रिल 10, 17

3)सोनाब बेंगल = एफ्रिल 17, 24, 30 आरो मे दान्नि 7, 12

4)झारखान्ड= एफ्रिल 10, 17, 24

5) छतिसगड़= एफ्रिल 10, 17, 24

6)मघ्य प्रदेस= एफ्रिल 10, 17, 24

7) गवा = एफ्रिल 17

8) गुजरात = एफ्रिल 30

9) महारासत्र= एफ्रिल 17, 24

10) राजस्तान= एफ्रिल 17, 24

11) हारियाना = एफ्रिल 10

12)हिमाछल प्रदेस =May 17

13) जुम्मु आरो काछमिर= एफ्रिल 10, 17, 24, 30 आरो मे दान्नि 7

14) उट्टराखान्ड = मे

15) करनातका = एफ्रिल 17

16) केराला = एफ्रिल 10

17) टामिलनादु = एफ्रिल 24

18) अन्द्र प्रदेस = एफ्रिल 30, मे

19) मनिपुर = एफ्रिल 9, 17

20) मेघालया = एफ्रिल 9

21) मिजराम = एफ्रिल 9

22) नागालेन्ड = एफ्रिल 9

23) अरुनाछल प्रदेस = एफ्रिल 9

24) आसाम = एफ्रिल 7, 12, 24

25) सिक्किम = एफ्रिल 12

25) ट्रिपुरा = एफ्रिल 7,12

26) आन्डामान = एफ्रिल 10

27) चन्डिगड़ = एफ्रिल 10

28) बाड्रानगर हाबेलि = एफ्रिल 30

29) लछौदिप= एफ्रिल 10

30) दिल्ली = एफ्रिल 10

Next Story
गाहाय रादाब