Begin typing your search above and press return to search.

बेंगालर एयार फर्च स्तेसन आव गिख्रंथाव अर, गं 100 सो गारिफोरा खामलाबो

बेंगालर एयार फर्च स्तेसन आव गिख्रंथाव अर, गं 100 सो गारिफोरा खामलाबो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Feb 2019 11:00 AM GMT

गुवाहाटी,फेब्रुवारि 23: बेंगालर Air Force Station आव Aero India Show हाबाफारि लाफुबाय थानाय समावनो येलाहानकायाव थानाय 5 नं गेतनि साखाथिनि गारि पार्किं खालामग्रा जायगायाव गिख्रंथाव अर खामो। जायनि जाहोवाल गं 100 सो गारिफरा हरखाबै खामलाबजोबो।

कर्नातका अर बिफाना (Karnataka Fire Department) फोरमायनाय बादिब्ला जेब्ला फुंनि खिरखं बिरनाय दिन्थिफुंनाया जोबखैमोन आरो सोलिफुगासिनो दंमोन बे समावनो सानसुनि 12:17 रिंगायाव हरखाब अर खामदों फोरमायो।

अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोन्नाय जायाखै नाथाय गारि लाखिग्रा एबा पार्किंआव गोरान गोरान बिलाइफोर थानायनि थाखाय गाहायनिफ्राय अर सोमजिखांदों होन्ना सनदेह’ खालामनाय जादों।

Next Story
गाहाय रादाब