Begin typing your search above and press return to search.

बेरेखा दोलोफोरा फैगौ बिसायखथिखौ पेपार बालटजों खुंनो दाबि खालामदों

बेरेखा दोलोफोरा फैगौ बिसायखथिखौ पेपार बालटजों खुंनो दाबि खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Aug 2018 6:05 AM GMT

गोदान दिल्ली: दिनै Election Commission (EC) नि जानो गोनां मेलाव गोबां राजखान्थि हान्जाफोरनि बेरेखा दोलोफोरा फैगौ बिसायखथिखौ Electronic Voting Machine (EVM) नि अनगायै पेपार बालट एबा बाकसुआव सोनो दाबि खालामगोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला Election Commission आ हादोरनि गासै मोन 7 राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि मोन 51 गनायथिजानाय राजखान्थि हान्जाफोरजों बिसायखथिनि बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै सावरायज्लायगोन। बिसायखथि खुंनाय, राजखान्थि हान्जाफोरनि रां बाहायनायखौ सिमा खानाय, थि समावनो रां बाहायनायनि फोरमान बिलाइखौ जमा होनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि फारसे सावरायगोन।

गासै मोन 17 राजखान्थि हान्जाजों लोगोसे NDA सरकारनि लोगो सिव सेना बिथांमोनहाबो मेलाव नुजाथिनानै भट सोनाय खान्थिखौ पेपार बालटआव लांफिनगोन होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब