Begin typing your search above and press return to search.

भाजपेयीनि गोथै हांगारआ गुवाहाटीसिम सफैबाय

भाजपेयीनि गोथै हांगारआ गुवाहाटीसिम सफैबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Aug 2018 9:06 AM GMT

गुबाहाटी,आगस्त 23: आगुनि गाहाय मनट्री अटुल बिहीरि भाजपेयीनि गोथै हांगारखौ आसामनि मोन्नै गोथार दैनि बिमा बुरलुंबुथुर आरो बराकआव फोजावहरनो थाखाय गोदान दिल्लीनिफ्राय मोया गुवाहाटीनि LGBI बिरखं बाग्रायाव सफैबाय।

गिबि मनट्री सरबानन्द सनबालआ हादोरसा बिजेपिनि आफादगिरि रन्जिद दास बिथांनि आखायनिफ्राय बेलासिनि 2:45 आव नाजावो। हादोरसानि गुबुन गुबुन बिफान्नि मनट्री, एम.पि, एम.एल.ए, गिबि मनट्रीनि मेडिया बोसोनगिरि आरो लिगेल बोसोनगिरि लोगोसे चियारमेन आरो डिपुटी चियारमेन बिथांमोनहाबो बाहागो लायो।

गोलाव लामा हान्जा सुरनानै बिथांनि गोथै हांगारनि दोखौ बिजेपि हान्जानि हेंग्राबारिआव थानाय गाहाय मावखुलिआव लानानै फैयो। गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोर फारियै- गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालि, मालिगांव, फेन्सि बाजार आरो उलुबारि जायगाफोराव बिथां गेदेमा दैदेनगिरिनि हांगार सफैनायखौ जोबथा मान बावो।

बिथांखौ बुरलुंबुथुर दैमायाव फोजावहरनाय हाबाफारिआ दिनै 1:00 समनिफ्राय जागायगोन।

Next Story
गाहाय रादाब