Begin typing your search above and press return to search.

भारत-बांग्लादेस सिमायाव नखर मंत्री राजनात सिंह बिथांआ स्मार्ट फेंसिंग लुफुंनाय प्रजेकखौ जागायबाय

भारत-बांग्लादेस सिमायाव नखर मंत्री राजनात सिंह बिथांआ स्मार्ट फेंसिंग लुफुंनाय प्रजेकखौ जागायबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 March 2019 2:17 PM GMT

गुवाहाटी,मार्च 05: मिरु सरकारनि नखर मंत्री राजनात सिंह बिथांआ आसाम हादोरसानि सोनाबहा थानाय धुबुरि जिल्लाजों नांजाबनानै थानाय भारत-बांग्लादेस सिमायाव Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS) नि गेजेरजों Border Electronically Dominated QRT Interception Technique (BOLD-QIT) बाहायनानै स्मार्ट फेंसिंग एबा सांग्रांथि गोनां सिमा लुफुंनाय खामानिखौ मंगलबाराव जागायनानै होयो।

भारत-पाकिस्ताननि सिमानि गेजेराव 10 कि:मिटार गोलाव लुफुंखांनायनि उनाव बेयो 2थि प्रेजेक जाय प्रजेकखौ एखे रोखोमनि गोनखो बाहायनानै लुफुंनाय जागोन होन्ना राजनात सिंह बिथांआ बुङो।

मखनो गोनांदि, भारत-पाकिस्ताननि गेजेराव थानाय स्मार्ट फेंसिंगनि गेजेरजों हा सिंजों सावगारि सेबखांग्रा (Thermal imagers), इनप्रा रेड आरो लेसार गोनां एलाम, सिमा ओनसोलखौ नायनो थाखाय ओनसोलनि सावगारि सेबखांग्रा, रावबो थांसयै हा एबा जायगायाव मिथिहोग्रा, दै बाहागोखौ नायनो थाखाय रादार-सनार गोनखो गोनां, फाइबार-ऑफटिक गोनां आरो मावनांगौ खामानि मिथिहोग्रा एबा command and control system जायनि गेजेरजों थि समावनो खौरां मोन्नो हायो।

राजनात सिंह बिथांआ बुङोदि, “दानि लुफुंजानो लागा स्मार्ट फेंसिंग आ बर्डार सेकुरेटी फर्स (बाएसएफ) रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ सिमा ओनसोल रैखाथि होनायाव हेफाजाब होगोन”।

बिथांआ बुंबावोदि, “सिमा ओनसोलाव आयेन बेरेखा खामानि मावनाय, सुबुं लांखारनाय आरो हादोरनांआरि उदखार खालामनायफोरखौ होबथानो थाखाय CIBMS प्रजेकआ बीएसएफनि सोद्रोमाफोरनि आखायखौ बांहोनानै गोहोखौ बांहोगोन”।

धुबुरि जिल्लानि जाय जायगायाव BOLD-QIT प्रजेकनि गेजेरजों स्मार्ट फेंसिंग लुफुंनो थांगासिनो दं, बैफोर जायगाफोराव बांसिनै दैनि जायगा, जाय जायगायाव सिमा लुफुंनाया गोरलै नङा। गासै 61 कि:मिटार गोलाव जायगाजों बुर्लुंबुथुर दैमानि दालाइ दैसाफोर ज’ जानानै बांग्लादेस हादोर आव गोग्लै होयो। बेनिखायनो बैफोर जायगाफोराव गुबैयै दैज्लां बोथोराव नायदिंबाय थानाय गोब्राब मोनसे जेंना जानानै दं, जायनि थाखाय आयेन बेरेखा थांलाय फैलाय खालामनायफोरा सोलिगासिनो दं।

बे गोब्राब जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मिरु सरकारआ गोनखोआरि आगजुफोरखौ बाहायनानै स्मार्ट फेंसिंग एबां सांग्रांथि सिमा लुफुंनो आखायाव लादों।

https://twitter.com/CMOfficeAssam/status/1102900046222123010

Next Story
गाहाय रादाब