Begin typing your search above and press return to search.

भुटान हादोरनि बिसायखथि

भुटान हादोरनि बिसायखथि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Aug 2018 9:05 AM GMT

टेम्पु: 3थि जेनेरेल बिसायखथिखौ खुंनो थाखाय भुटाननि Election Commission of Bhutan आ समखौ मिथिहोबाय। खौरां मोन्नाय बादिब्ला भुटान हादोरनि 3थि जेनेरेल बिसायखथिखौ खुंनो भुटाननि राजाया गनायनाय बादियै Election Commission of Bhutan आ 18 अक्तबरआव खुंनो साखाफारा जाबाय।

जिन्हुवा खौरां एजेन्सिनिफ्राय मिथिनाय जायोदि, 18 अक्तबरनि समखौ Election Commission of Bhutan नि गाहायआ भुटान नेसनेल टेलिभिसन चेनेलनि गेजेरजों फोसावदों। बे बिसायखथिआव भुटान हादोरनि मोनब्रै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बाहागो लागोन होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब