Begin typing your search above and press return to search.

भुपेन हाजरिका र’-र’ दैनि जाहाजखौ माजुलिआव बेकेवबाय

भुपेन हाजरिका र’-र’ दैनि जाहाजखौ माजुलिआव बेकेवबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Oct 2018 6:15 AM GMT

माजुलि,अक्टबर 12: ब्रिहस्पथिबाराव भुपेन हाजरिका र’-र’ दैनि जाहाजखौ हादोरसानि सिङाव थानाय माजुलि जिल्लानि कमलाबारि घातआव बेकेवबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला भुपेन हाजरिका र’-र’ दैनि जाहाजआ माजुलि जिल्लानि कमलाबारि घातनिफ्राय जरहात जिल्लानि नेमाति घातसिम खारगोन।

बे जाराजआ गासै गं 8 बजाय होनाय ट्राकजों लोगोसे सा 100 दावबायारिफोरखौ खेबसेयैनो लांनो हायो होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब