Begin typing your search above and press return to search.

मिजराम नेशनेल प्रन्टआ मोन्नै मासि आवग्रिनो हायो, गिबि मनट्री लाल टानहावाला बिथांआ जेनबाय

मिजराम नेशनेल प्रन्टआ मोन्नै मासि आवग्रिनो हायो, गिबि मनट्री लाल टानहावाला बिथांआ जेनबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Dec 2018 7:01 AM GMT

आइजल/गुवाहाटी,डिसेम्बर 11: मिजराम हादोरसानि गुबै राजखान्थि दोलो, मिराम नेशनेल प्रन्ट (MNF) आ देरहासारनानै मुं दाफुंनो हासिगै। खौरां मोन्नाय बादिब्ला MNF दोलोआ टावै आरो ह्रांथुर्ज बियाबआव मासि आवग्रिनो हाबाय होन्ना मिथिनो मोनो।

MNF राजखान्थि दोलोनि टावै आरो ह्रांथुर्ज बियाबफोराव देरहासारनाय बिजाथिफोरा जाबाय फारियै- आर. लालझिरलियाना आरो लालचामलियाना होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

फारसेथिं दानि खुंथायाव थानाय हादोरसानि गिबि मनट्री लाल टानहावाला बिथांआ गावनि बियाबआव जेन्नो गोनां जाबाय आरो MNF नि बिजाथिआ मासिखौ आग्रिनो हाबाय होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब