Begin typing your search above and press return to search.

मिजराम बिसायखथिनि फिथाय: सोलिफु रादाब

मिजराम बिसायखथिनि फिथाय: सोलिफु रादाब

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Dec 2018 5:23 AM GMT

आइजल/गुवाहाटी,डिसेम्बर 11: भारत हादोरनि मोन 5 हादोरसाफोर फारियै- तेलेंगाना, छतिशगड़, मध्यप्रदेस, मिजराम आरो राजस्तानआव एसेमब्लि जेनेरेल बिसायखथिनि भट होनायनि जौखोन्दो सान्नाया सोलिफुगासिनो दं। बेनिनो मिजराम हादोरसानि सोलिफुगासिनो थानायखौ गाहायाव फोसावना होनाय जाबाय।

मिजराम नेशनेल फ्रन्ट (MNF) = 24

इन्डियान नेशनेल कंग्रेज (INC) = 8

जराम पिपल्स मभमेन्ट (ZPM) = 3

भारटीय जनता पार्टी (BJP) = 1

गुबुन (Others) = 0

सारचिवआव लालदुहमा बिथांआ सिगांलांगासिनो दं।

भारतिय जनटा पार्टीआ 3075 मासिआव सिगांदों।

लालचामलियाना बिथांआ रांगटुवानायाव सिगांदों।

बिजेपि दोलोनि बिडि चाकमा बिथांआ 3000 सो भट आव सिगांदों।

सान्जा आइजल नं 1 (Aizawl-1) आव जरामटांगा बिथांआ 1600 भट आव सिगांदों।

सान्जा आइजल नं 2 (Aizawl-2) आव रबार्ट रमावैया बिथांआ 868 भट आव सिगांदों।

Next Story
गाहाय रादाब