Begin typing your search above and press return to search.

मिज’ नेशनेल फ्रन्टनि दैदेनगिरि जरामटांगा बिथांआ सरकार दाफुंगोन

मिज’ नेशनेल फ्रन्टनि दैदेनगिरि जरामटांगा बिथांआ सरकार दाफुंगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Dec 2018 6:25 AM GMT

आइजल,डिसेम्बर 12: सा-सान्जा ओनसोलाव थानाय ओनसोलनि (Regional) राजखान्थि हान्जा मिज’ नेशनेल फ्रन्ट (MNF) दोलोआ खुंथायाव थानाय कंग्रेज सरकारखौ मंगलबाराव फेजेननानै बेलासि समाव मिजराम हादोरनि खुंगिरि (Governor) कुमानाम राजासेकर बिथांखौ MNF नि गाहाय दैदेनगिरि जरामटांगा बिथांआ लोगो हमो।

मिजराम राज भबननिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला मिजराम हादोरसायाव सरकार दाफुंनो थाखाय बिथांआ हादोरसा खुंगिरि कुमानाम राजासेकर बिथांखौ लोगो हमो।

मखनो गोनांदि, मिज’ नेशनेल फ्रन्ट (MNF) राजखान्थि दोलोआ मंगलबारखालि बिधान सभा बिसायखथिनि भट सान्नाय हाबाफारिआव फिथाय बादियै गासै मोन 26 बियाबफोराव देरहासारनानै बांसिन मासि आवग्रिनो हायो। गासै मोन 40 बियाफोरनि गेजेराव कंग्रेज दोलोआ गासै मोन 5 मासि आवग्रिनो हायो, भारटीय’ जनता पार्टी हादोरारि राजखान्थि हान्जाया गासै मोनसेल’ मासि आवग्रिनो हादोंमोन आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरा गासै मोन 8 मासि आवग्रिनो हादोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब