Begin typing your search above and press return to search.

मुंख्लं टरुन कुमार ब्रम्ह आरो निरन्ट कुमार ब्रम्हनि गोसोखां सान फालिदों

मुंख्लं टरुन कुमार ब्रम्ह आरो निरन्ट कुमार ब्रम्हनि गोसोखां सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 Oct 2018 10:09 AM GMT

क’कराझार,अक्टबर 9: क’कराझार जिल्लानि पाटा काटा गेलेग्रा फोथाराव बड’लैन्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय टरुन कुमार ब्रम्ह एबा गबदा आरो निरन्ट कुमार ब्रम्ह एबा टम’ बिथांमोनि 25थि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै गोसोखां सान फालिदों। मुंख्लं सानैबो बड’लैन्द सोमावसारनाय समाव गसाइगांव महखुमानि गोख्रों मावथि सोद्रोमोन।

हाबाफारि बादियै दलाराय बर’ फरायसा आफादनि गसाइगांव जिल्ला दालाइ फरायसा आफोदनि आफादगिरि टमास नार्जारि बिथांआ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो लोगोसे मुंख्लं टरुन कुमार ब्रम्हनि बिसि सत्यबति ब्रम्ह आरो मुंख्लं निरान्ट कुमार ब्रम्हनि बिमा निमाइस्वारि ब्रम्हआ गोसोखां बिबार बावो। बिटिचीनि EM दनेस्वर ब्रम्ह आरो राजिब ब्रम्ह बिथांमोनहाबो गोसोखां बिबार बावो।

गसाइगांव जिल्लानि बड’ साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि प्रसान्नलाल नार्जारि बिथांआ मुंख्लं टरुन आरो निरन्टनि मुंआव गोसोखांथिनि गांसे बिजाब फोसावो आरो सोमावसारनायनि समान बिथांमोनि समाजआव बिहोमा होलांनाय फोरखौ सावरायनाय मेल खुङो। बे सावराय मेलखौ बर’ रेबग्रा एकाडेमिनि बोसोनगिरि नाबा कुमार ब्रम्ह बिथांआ बेखेवनानै होयो।

Next Story
गाहाय रादाब