हरखाब रादाब

मुंख्लं मनेस्वर बसुमथारिनि नखरनो बाबा रामदेबआ 2.5 लाख रांनि चेक गथायो

मुंख्लं

तामुलपुर,फेब्रुवारि 27: जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि पुलवामा जिल्लायाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जालांनाय बड’लेन्डनि मनेस्व बसुमथारि बिथांनि नखननि सुबुंनो योगा गुरु बाबा रामदेब बिथांआ बुधबाराव 2.5 लाख रांनि चेकखौ गथायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांआ मुंख्लं मनेस्वर बसुमथारि बिथांनि न’आव दिनै थांनानै बिथांनि बिसि आरो गथ’ गथायनि आखायाव रांनि चेकखौ गथायो।

“मानसिनि जिउनिफ्राय रांआ बेसेन गोसासिन नङा, अब्लाबो जों नखरजों हेफाजाब दं” होन्नानै बिथां बाबा रामदेबआ चेकखौ गथायो।

बिथांआ पुलवामा गाग्लोबनाय जाथायखौ जोबोरैनो दुखु मोन्नाय फोरमाइदों, आरो थांनाय 26 फेब्रुवारि 2019 अक्ट’आव Indian Air Force नि हाबाफारि बादियै पाकिस्तान हादोरनि बालाकत आव 2थि सार्जिकॉल स्ट्राइक होनायखौ गोजोन्नाय फोरमायदों।

फार्सेथिं राज्य’ सभानि सोद्रोमा बिस्वजित दैमारि बिथांआ फैगौ 3 मार्च आव मुंख्लं मनेस्वर बसुमथारि बिथांनि सार्द खुंफुंनायाव साफ्रोमखौबो बाहागो लानो खावलायहरो।

Recent Comments