Begin typing your search above and press return to search.

मेथाय रोजाबगिरि जुबिन गार्डआ आनान्दराम बरुवा बान्थाखौ नाजावबाय

मेथाय रोजाबगिरि जुबिन गार्डआ आनान्दराम बरुवा बान्थाखौ नाजावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Sep 2018 12:27 PM GMT

पातसाला,सेप्तेम्बर 8: पातसालायाव थानाय आनान्दराम बरुवा एकाडेमिआ आसामनि मुंदांखा मेथाय रोजाबगिरि जुबिन गार्ड बिथांनो 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लानानै मेहेरगोनां हाबाफारि लाना देग्लायनि आनान्दराम बरुवा बान्थाखौ गथायबाय।

बान्था बादियै बिथांनो गासै 1 लाख रांजों लोगोसे खन्थाय आवरायनाय, गामसा, सादर, बिजाब आरो फरायसालिनि अन्नायनि नेरसोन।

बान्थाखौ आजावनानै जुबिन बिथांआ बुङोदि, “आं आनान्दराम बरुवा एखाडेमि आरो आनान्दरामनि जिउ जारिमिनखौ लानानै सावथुन सुजुगोन”।

Next Story
गाहाय रादाब