Begin typing your search above and press return to search.

मेथाय रोजाबगिरि जुबिन गार्डआ आनान्दराम बरुवा बान्थाखौ नाजावबाय

मेथाय रोजाबगिरि जुबिन गार्डआ आनान्दराम बरुवा बान्थाखौ नाजावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Sep 2018 12:27 PM GMT

पातसाला,सेप्तेम्बर 8: पातसालायाव थानाय आनान्दराम बरुवा एकाडेमिआ आसामनि मुंदांखा मेथाय रोजाबगिरि जुबिन गार्ड बिथांनो 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लानानै मेहेरगोनां हाबाफारि लाना देग्लायनि आनान्दराम बरुवा बान्थाखौ गथायबाय।

बान्था बादियै बिथांनो गासै 1 लाख रांजों लोगोसे खन्थाय आवरायनाय, गामसा, सादर, बिजाब आरो फरायसालिनि अन्नायनि नेरसोन।

बान्थाखौ आजावनानै जुबिन बिथांआ बुङोदि, “आं आनान्दराम बरुवा एखाडेमि आरो आनान्दरामनि जिउ जारिमिनखौ लानानै सावथुन सुजुगोन”।

Next Story