Begin typing your search above and press return to search.

मोजां हाबा मावनाय हादोरसा पुलिसनो मेडेल फोसावो

मोजां हाबा मावनाय हादोरसा पुलिसनो मेडेल फोसावो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Aug 2018 10:24 AM GMT

गुवाहाटी: मंगलबाराव उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै हादोरसानि पुलिसनो गुरै गिनो रोङै मोजांहाबा मावनायनि थाखाय मेडेल फोसावो, बेनिनो सानै गुबुन रोखोमनि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय, आरो सा 27 मोजां हाबा मावनायनि थाखाय, सा थाम क’कराझारनि मेडेल मोनगिरिफोरा जाबाय फारियै- ASP (HQ) थाबु राम पेगु, मानदाखाथानि (AB)-369 CDO Bn रमेन खलिटा आरो (AB)-494, CDO Bn हेमान्ट राजबंसि। सानै गुबुन रोखोमनि साबजाथाव हाबा मावनायनि थाखाय प्रेसिडेन्टनि मेडेल मोनगिरिफोरा जाबाय DIG (Training), देरगाव राना भुयान आरो थिनसुकिया DEF नि (AB)-17 हारदन साहा।

पुलिस बिफान्नि सा 27 मेडेल मोनगिरिफोरा जाबाय फारियै कामरुप जिल्लानि एस.फि पारतासाराति महन्त, गुवाहाटी उलुबारिनि APTS एस.फि फोनांजाब बिफान्नि चितरन्जन अजा, काहिलिफारा पुलिसनि एस.बि APTS एस.फि फोनांजाब बिफान्नि सिमान्थ थालुकतार, लक्किमपुर एस.पि सुधाकार सिंह, थिनसुकिया एस.पि मुगधाज्यति देब महन्ट, 23थि AP(IR) बेटेलियननि कामान्डेन, कार्बिआंलं CID बिर बिक्रम गगय, एस.पि पबिन्द्र कुमार नात, धुबुरि एस.पि लंनित तेरें, इंसपेक्तर क्रिस्न कान्ट दात्ता, गुवाहाटी पुलिस कमिसनार ASI (RM) महामद यसुप पुसेन, APRO ASI रानतुल कुमार देखा, गुवाहाटी पुलिस कमिसनारेट ASI मिलराम बसुमतारि, ककराझार DEF ASI पादमाज्यति गगय, आरो गुबुन गुबुन।

Next Story
गाहाय रादाब