Begin typing your search above and press return to search.

मोन 46 आफादफोरनि आसाम बन्द’आ जागायबाय

मोन 46 आफादफोरनि आसाम बन्द’आ जागायबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Oct 2018 6:25 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 23: नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनानै मोन 46 आफादफोरनि 12 घन्टा आसाम नाङैनो बन्द' होनाया जागायबाय। हादोरसानि दाब दाब जायगाफोराव बन्द' हेफाजाब होगिरिफोरनि टायार सावनायखौ नुनो मोन्नाय जादों। दासिम जेबो जाथाय जानायनि खौरां मोन्नाय जायाखै।

नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाबायदि सरकारि फालांगिरि लाईसेन्च एबा Trade License मोन्नाय फालांगिरि सोरबा सुबुंआ दिनै फालांगिखौ बन्द' खालामोब्ला सरकारनि आयेन बादियै फालांगि खालामनाय लाईसेन्चखौ दान्नानै होनाय जागोन होन्ना आसाम सरकारा फालांगिरिफोरखौ हुमखि होयो।

गुबुन मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाबायदि, बन्द'नि समाव सोरबा सरकारि साख्रि मावनाय बिथांमोनहा गाव गावनि मावख'आव थाङाब्ला आयेन बादियै गुबुन राहा लानाय जागोन होन्ना हुमखि होबावो।

मखनो गोनांदि फैगौ 17 अक्टबराव नोगोरारि बिलखौ हेफाजाब होनानै बेंगलि आफादफोरनि मोन 26 आउदफोरा धर्ना होनो लानाय खामानिखौ आसाम सरकारआ खाबु होनाय जायाखै आरो गोजौ बिजिरसालिआबो आयेन बेरेखा होन्नानै बुंदों।

दिनै गोदान दिल्लीआव नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ लानानै माखासे आफादनि दैदेनगिरि आरो जयेन्ट पारलियामेन्टारि खमिटीजों सावरायगोन होन्नाबो खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब