Begin typing your search above and press return to search.

रयेल एनफिलजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो

रयेल एनफिलजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 July 2018 8:31 AM GMT

गुवाहाटी: समबाराव जराबाद पुलिसा सानै मटर सायकेल सिखाव हमनो हायो आरो गंसे खावनाय बेसेन गोसा रयेल एनफिल रेजिस्ट्रेसन नामबार AS 01DK 9720 लोगोआव मोनफायो। पुलिसनि बादिब्ला बेसेनगोसा मटर सायकेलखौ बिथांमोनहा गुवाहाटी नोगोरमानिफ्रायनो समबाराव खावदोंमोन। सानैबो सिखावफोरा खावनाय रयेल एनफिलजों नागालैंड फारसे थांगासिनो दंमोन। पुलिसखौ नुनानै बिथांमोनहा जायगानिफ्राय खारनो सुबिदा नायगासिनो दंमोन। सासेआ खारनो हायो आरो सासेखौ हमनो हायो। हमजानाय बिथांखौ नागाकु समबा होन्ना सिनायथि मोनो आरो केस रेजिस्तार खालामो। गुबुन सासे खारनायखौ हमनो थाखाय पुलिसा जुजिगासिनो दं होन्ना खौरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब