Begin typing your search above and press return to search.

लख सभा बिसायखथिनि गिबि खोन्दोनि मिथिसार बिलाइखौ दिनै फोसावगोन

लख सभा बिसायखथिनि गिबि खोन्दोनि मिथिसार बिलाइखौ दिनै फोसावगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 March 2019 8:34 AM GMT

गुवाहाटी,मार्च 18: फैगौ लख सभा बिसायखथिनि गिबि खोन्दोआव 11 एप्रिल 2019 अक्ट’खालि खुंफुंजानो लागा भट होनाय हाबाफारिनि थाखाय दिनै (18 मार्च 2019) आव आबुं मिथिसार बिलाइखौ फोसावनानै होगोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला 25 मार्च 2019 आक्ट’आनो बिसायखथिआव बिजाथिनि मुं थिसन्नायनि जोबथा सम आरो बिजाथिनि फोरमानबिलाइफोरखौ फैगौ 26 मार्च 2019 अक्ट’आव नायबिजिरगोन।

28 मार्च 2019 अक्ट’सिम बिजाथि थिसन्नायखौ बोखांना लाफिननो हागोन आरो गिबि खोन्दोनि भट होनाया फैगौ 11 एप्रिल 2019 अक्ट’ आव खुंफुंजागोन। भट होनायनि जौखोन्दो सान्नाय आरो बिसायखथिनि फिथायखौ फैगौ मेइ दाननि 23 अक्ट’आव फोसावगोन।

11 एप्रिल 2019 अक्ट’कालि हादोरसानि गासै मोन 5 पारलियामेन्टारि बियाबफोराव खुंफुंगोन फारियै- डिब्रुगड़, जरहात, लक्किमपुर, कलियाबर आरो तेजपुर।

Next Story
गाहाय रादाब