Begin typing your search above and press return to search.

लामा जाब्रबथायाव सा नै सुबुंनि जिउ खहा।

लामा जाब्रबथायाव सा नै सुबुंनि जिउ खहा।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Jun 2018 1:34 PM GMT

टामुलपुर,जुन 15: बाकसा जिल्लानि सिंआव थानाय कुमारिखाथा पुलिस थानानि बेन्दोंआव बुथबारनि मोनायाव रंगिया-टामुलपुर-भुटान लामानि पानिटेंकि गामिआव लामा जाब्रबथायजों सा नै सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय बिथांमोनखौ रथिन नार्जारिनि फिसाज्ला पुर्न नार्जारि(25) आरो हरेन बसुमथारिनि फिसाज्ला अर्जुन बसुमथारि (29) होन्ना मिथिनो मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब