Begin typing your search above and press return to search.

लोगो मावथि गोयैनि जाहोनाव आसाम हिउमेन रायत खमिसननि मावख’आव जेंना सोमजिदों

लोगो मावथि गोयैनि जाहोनाव आसाम हिउमेन रायत खमिसननि मावख’आव जेंना सोमजिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Aug 2018 10:11 AM GMT

गुवाहाटी: लोगो मावथि गोयैनि जाहोनाव आसाम हिउमेन रायत खमिसननि मावख’आव जेंना सोमजिगासिनो दं। खौरां मोन्नाय बादिब्ला स्टेन'ग्रापार गोयैनि जाहोनाव आसाम हिउमेन रायत खमिसननि मावख’आव नांगौबादि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै आरो माखासे सिगांनि केसफोरा थालांगासिनो दं।

आसामनि हिउमेन रायत खमिसनाव लोगो मावथिनि गोनांथि जानाया थार बिजिरगिरिनि मावख'आव मोनसे जाप्लेबाय थानाय जेंना। लोगो मावथि गोनांथि जानायनि जाहोनाव थाखानाय मावख’नि मावथिफोरा थालांनाय गोजाम गोजाम केसफोरखौ सम बारलांनायनि उनाव बुरखांफिन्नांगौ जागासिनो दं, जायनि जाहोनाव थि समाव केसफोरनि मोन्दांथिखौ फोसावनो हायाखै आरो बेफोर जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै आसाम हिउमेन रायत खमिसना सप्तायाव केस फोसावनाय सानखौ ब्रै साननिफ्राय बा सान खालामनो थांखि लाबाय।

फारसेथिं प्रेस रिलिसनि गेजेरजों मिथिहोबावोदि, AHRC आ फोरमायहरनाय बादिब्ला बिथांमोनहा लोगो मावथि गोयैनि थाखाय सिगांनि बादि सप्तासेआव सानब्रै (समबारनिफ्राय ब्रिहस्पथिबारसिम लाफिनगोन होन्ना फोरमायहरो।

मिथिनो गोनांदि, आगुनि ट्रिपुरा बिजिरसालिआव गाहाय उखिल हिसाबै मावबोनाय टि. भायफेयि बिथांआ चियार पार्सन एबा मावख’नि गाहाय हिसाबै 2018 माईथायनि 2 मे दान्निफ्राय मावबोगासिनो दं।

Next Story
गाहाय रादाब