Begin typing your search above and press return to search.

शिबसागड़ जिल्लायाव बमा बेरनानै सानै जिउ खहा, उल्पा (उदां)खौ सनदेह खालामदों

शिबसागड़ जिल्लायाव बमा बेरनानै सानै जिउ खहा, उल्पा (उदां)खौ सनदेह खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Nov 2018 9:03 AM GMT

शिबसागड़/जयसागड़,नवेम्बर 23: पन्चायत बिसायखथिनि सान्नैसोल सिगां शिबसागड़ जिल्लानि डेमाव ओनसोलाव सनदेहखालामजाथाव उल्पा(उदां)नि बमा होनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो मखासे हिन्जावफोरा जखम जायो।

पुलिस बिफान्निफ्राय खौरां मोन्नाय बादिब्ला, ब्रिहस्पथिबारकालि 5:30 pm आव डेमाव चारिआलिआव थानाय कमल आगरवाल बिथांनि साइकेल दखानाव बमाखौ दोनदोंमोन। सायकेल बायगिरिआ जायगायावनो जिउ जोबो आरो साइकेल गलानि बिगोमाया गोब्राब जखम जायो आरो बिथांखौ डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। बमा बेरनायनि जाहोनाव सासे आयजोआबो जखम जायो, फारसेथिं साइकेल बायगिरिफोर थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ मोनथनाय जायाखै।

मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला कमल आगरवाल बिथांनिफ्राय जाथायनि सिगां उल्पा (उदां) नि सोद्रोमाफोरा रां दाबिदोंमोन।

जाथायनि उनाव लोगो लोगो जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस ऑफिसारपोरा जाथाय थिलिसिम थांनानै जाथायखौ नायसंहोयो। फारसेथिं हादोरसानि गाहाय मनट्री सर्बानन्द सनवाल बिथां, जाय बिथांआ दिल्लीआव दंहोयो, बिथांआ जाथायखौ गोख्रोङै सोंखारियो आरो जातायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो थाखाय हादोरसा पुलिसनि DGP खौ बिथोन हरो। बिथांआ थैजानाय नखरनि जानानै दुखु फोरमायहरो।

Next Story
गाहाय रादाब