Begin typing your search above and press return to search.

सनितपुर जिल्लायाव फिसाइआ बिसिखौ सिखाजों दानथारदों

सनितपुर जिल्लायाव फिसाइआ बिसिखौ सिखाजों दानथारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Nov 2018 1:14 PM GMT

तेजपुर,नवेम्बर 27: सनितपुर जिल्लानि बेंखनाव थानाय मिसामारि ओनसोलानि घानमारा गामिआव मंगलबारखालि फिसाइआ गावनि अनसुलि बिसिखौ गोबै सिखाजों दानथारनानै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों।

पुलिस बिफान्निफ्राय खौरां मोन्नाय बादिब्ला जगद दास मुंनि फिसाइआ गावनि बिसिखौ सिखाजों गोदोना आरो मोखांफोराव दान्नानै फोथैदों।

दायनिगिरि फिसाइ जगद दास बिथांनि बेरेखायै मिसामानि पुलिसआ केस रेजिस्तार खालामबाय होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

जिउ गोयै देहाखौ पस्ट मरटेमनि थाखाय दैथाय हरनाय जायो आरो दासान्दि पुलिस बिफानाव सोंनाय फिन्नाय लागासिनो होन्नानैबो मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब