Begin typing your search above and press return to search.

सरकारि बिथोनखौ गनायैनि गोख्रों मावथांखि लानो खावलायदों

सरकारि बिथोनखौ गनायैनि गोख्रों मावथांखि लानो खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Sep 2018 10:50 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 12: स्रिमन्ट संकरदेवनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै आसाम सरकारा मंगलबाराव NI Act नि जोहै सुबुं आसाम बन्द’ होदोंमोन। फारसेथिं बरपेटा जिल्लानि हारिपुराव थानाय क्रिस ज्यति फरायसालिआ सरकारनि बिथोनखौ गनाया लासे सानफ्रोमबो खुलिनायबादि खुलिदोंमोन जायनि जाहोनाव पातसाला जिल्ला खमिटि आसाम जातियथावादि युवा चात्र परिसद आरो बिजेपि युवा मर्चाया दुखु मोन्नानै फरायसालिआव थांनानै खुंथायखौ हुमखि होनो गोनां जायो।

जेब्ला पातसाला जिल्ला खमिटि आसाम जातियथावादि युवा चात्र परिसद आरो बिजेपि युवा मर्चानि सोद्रोमाफोरा फरायसालिसिम थांनानै मानि थाखाय सरकारि बिथोनखौ गनायाखै होन्ना सोंनायाव गेदेमा संखरदेबनि बोसोनखौ मानिआखै होन्ना फोरमायो।

AJYCP आरो BJP आ आसामनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय फरायसालिनि खुंथायखौ बिथोन होयो आरो AJYCP जिल्ला खमिटिनि आफादगिरि म्रिदुल तालुकदार बिथांआ सरकारखौ आयेन बादियै मावथांखि लानो सरकारखौ खावलायो।

Next Story
गाहाय रादाब