Begin typing your search above and press return to search.

साख्रिनि रादाब: फैगौ 2 मार्च दाननिफ्राय जरहात आव आर्मि खारनाय

साख्रिनि रादाब: फैगौ 2 मार्च दाननिफ्राय जरहात आव आर्मि खारनाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Jan 2019 1:10 PM GMT

जरहात,जानुवारि 24: डिसट्रिक इन्परमेशन एन्ड पाब्लिक रेलेशन ऑफिसारनिफ्राय (DIPRO) प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों मोथिनो मोन्नाय जायोदि, जरहात जिल्लानि मारियानि (पुकुरि) मिलिटारि बादायाव फैगौ मार्ट दाननि 2 अक्टनिफ्राय 9 अक्टसिम आर्मि साख्रिआव सोद्रोमा थिसन्नो आर्मि खारनाय आरो सायखनाय हाबाफारि लागोन।

DIPRO निफ्राय मिथिहोयोदि, आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोर फारियै- कार्बि आंलं, डिब्रुगड़, लक्किमपुर, थिनसुकिया, धेमाजि, सिबसागड़, चरायदेव, गलाघात, माजुलि आरो जरहात जिल्लाफोरनि थाखाय आर्मि बिफान्नि गुबुन गुबुन मासि खालि जानानै थानाय मासिफोरखौ सुफुंनो थाखाय आर्मि साख्रिआव सोद्रोमा थिसनगोन।

Next Story
गाहाय रादाब