Begin typing your search above and press return to search.

साथाम सिखाव फालांगिरिखौ खानो हायो

साथाम सिखाव फालांगिरिखौ खानो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Aug 2018 9:48 AM GMT

नगांव: नगांव पुलिस जिबन माराक बिथांनि दैदेन्नायाव समबारनि बेलासिआव गान्दा गंजों लोगोसे साथाम सिखाव फालांगिरिखौ सामागुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय रांगागारा ओनसोलनिफ्राय खानो हायो।

पुलिस बिफान्निफ्राय खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांमोनखौ सामागुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय महामारि गामिनि फजत आलि, कानुवामारि गामिनि आबदुल कादिर आरो कसुवा गामिनि आजिजुल हक होन्ना सिनायथि मोनो। पुलिसा बिथांमोनजों लोगोसे गान्दानि गंबो मोनफानाय जायो। बिथांमोनहा गान्दा गंखौ फान्नो नाजानायावनो हमनो मोनो होन्ना पुलिसआ मिथि होबावो।

Next Story
गाहाय रादाब