Begin typing your search above and press return to search.

सादियानि SP खौ बाक्सा जिल्लायाव दैथायहरबाय

सादियानि SP खौ बाक्सा जिल्लायाव दैथायहरबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Nov 2018 1:21 PM GMT

बाक्सा/गुवाहाटी,नबेम्बर 6: दिस्पर सरकारा सादियानि SP प्रसान्ट सागर चांमाय बिथांखौ बाक्सा जिल्लानि चरायमारिआव 24th AP (IR) Battalion नि खामान्डेन हिसाबै समबाराव दैथायहरबाय। बेबादियैनो थाखानाय 24th AP (IR) Battalion नि खामान्डेन देबजित देवरि बिथांखौ सादियानि SP नि मासिआव जिरायनो थाखाय दैथायहरबाय।

1 नबेम्बरखालि बेंगलि राव रायज्लायग्राफोरनि सायाव ULFA(I) नि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story