Begin typing your search above and press return to search.

सानै नागालैन्डनि हिन्जावआ एसियान 2018 नि गेलेनायाव बाहागो लागोन

सानै नागालैन्डनि हिन्जावआ एसियान 2018 नि गेलेनायाव बाहागो लागोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Aug 2018 1:00 PM GMT

कहिमा: 18 आगस्टनिफ्राय 2 सेप्टेम्बरसिम इंन्डनेसियानि राजथावनि जाकार्था आरो पालेम्बांआव जानो गोनां एसियान (Asian) गेलेमुआव भारतनि जानानै गेलेनो थाखाय नागालैन्डनिफ्राय सानै हिन्जावआ सायख’ जाबाय।

नागालैन्डनि सानै हिन्जाव Jwensinle Kesen आरो Puleno Neikha आ भारतनि Sepaktakraw हान्जानि सोद्रोमा जाबाय।

नागालैन्डनि Tseminyu साब-दिबिजनआव थानाय Phenshenyu गामिनि Nyenlo Kesen नि फिसाजो Jwensinle Kesen आ दिमापुर आव थानाय Sports थाखुलिनि गेलेगिरि होन्ना सिनायथि मोनदों। बिथांआ दासान्दि Sashastra Seema Bal (SSB) नि सोद्रोमा होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

Neikha आ नागालैन्ड हादोरसायाव थानाय Youth Resources and Sports बिफान्नि मावथि आरो Sepaktakraw हान्जानि बोसोनगिरि। बिथांआ भरतनि Sepaktakraw हान्जाखौ बोसोनगिरि हिसाबै दैदेनगोन होन्ना खौरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब