Begin typing your search above and press return to search.

सानै ULFA(I) नि सोद्रोमा हमनो हायो

सानै ULFA(I) नि सोद्रोमा हमनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 July 2018 12:28 PM GMT

दिब्रुगड़: दाव बिफाननि आर्मिआ सानै सिंजों खामानि मावग्रा ULFA(I) नि सोद्रोमा हमनो हायो। हमजानाय बिथांमोनखौ प्रदिप गोस (30) आरो पुना दास(49) होन्नानै सिनायथि मोनो। बिथांमोनखौ आर्मि आरो थिंकं पुलिसजों जयै सं दान्नानै थिंकं पुलिस थानानि ओनसोलाव समबारनि फुंआव हमनो हायो। हमजानाय बिथांमोनिफ्राय गंसे 32 mm फिस्टल आरो गंसे मेगजिनजों लोगोसे गरब्रै गोथां गुलि मोन्नाय जायो। थिंकं पुलिस थानायाव बिथांमोनखौ FIR थिसनो।

Next Story
गाहाय रादाब