Begin typing your search above and press return to search.

साबजाथावै आखु दिन्थिग्रा सासे सुबुंखौ हमनो हायो

साबजाथावै आखु दिन्थिग्रा सासे सुबुंखौ हमनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 July 2018 10:17 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ14: दिस्पुर पुलिसा साबजाथावै आखु दिन्थिग्रा सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ गवालपारा जिल्लायाव थानाय रंजुलिनि होन्ना सिनायथि मोनो। बिथांआ गुवाहाटी क्रिस्तान बस्ति आव थानाय प्रायभेत आलासि न’नि सिगांआव हिन्जाव फरायसाफोरनो गाज्रि आखु दिन्थबाय थायोमोन होन्ना सासे हिन्जावसाय सचिये मेडियानि गेजेरजों फोसावो आरो दिस्पुर पलिसा सं दान्नानै हमनो हायो। हमजानाय बिथांआ Commando Security Service नि सिङाव सेकुरिथि गार्द मावोमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब