Begin typing your search above and press return to search.

साहा बागानिया आफादआ ST बिमुंनि दाबि खालामो, नोगोरारि बिल 2019 खौ बोखांना लाफिन्नो खावलायो

साहा बागानिया आफादआ ST बिमुंनि दाबि खालामो, नोगोरारि बिल 2019 खौ बोखांना लाफिन्नो खावलायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 Jan 2019 1:44 PM GMT

थिनसुकिया,जानुवारि 28: सा-आसाम आव थानाय थिनसुकिया जिल्लानि फिल्लबारिनि दुमदुमा ओनसोलाव आसाम टी अवार्कार इउनियन (ATWU) आफादआ दिनै आसामिन मोन 6 हारिसाफोरनि सेडियुल ट्रायब (ST) बिमुंनि दाबिखौ लानानै धर्ना होदों। बिथांमोनहा नोगोरारि सोदांनाय बिल 2019 खौ हेंथा खालामनानै बिलखौ बोखांना लाफिननांगौ होन्नानैबो दाबि खालामदों। मोन 6 गुबुन गुबुन हारिसाफोरा जाबाय फारियै, मरान, मटक, टाय-अहम, कछ-राजबंसि, चुटिया आरो टी-ट्रायब (आडिवासि)।

मोन 6 हारिसाफोरनो संबिजिरनि आयेन बादियै Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019 खौ सोदांनो दाबि खालामनानै ATWU नि गाहाय नेहाथारि रुपेस गवाला बिथांआ बुङोदि, 2014 नि लखसभा बिसायखथिनि सिगां आरो 2016 माइथायनि आसाम एसेमब्लिनि सिगां भारत सरकार आरो आसाम सरकारआ नंखाय खोथा बुंनानै जोंखौ थगायदों, हानायमानि थाबैनो ट्रायबेल बिल 2019 खौ सोदांनांगौ होन्ना जों खावलायो” होन्ना बिथांआ बुंबावो। धर्ना होगिरि बिथांमोनहा दुम दुमानि गेलेग्रा फोथारावबो धर्ना होयो।

मिरु सरकारखौ दैदेन्नाय भारतीय’ जनता पार्टी राजखान्थि दोलोआ Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019 खौ थांनाय 9 जानुवारिआव पारलियामेन्टनि राज्य’ सबानि जथुमायाव बिलखौ टेबोलाव गथायदोंमोन, नाथाय माखासे दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों बिलखौ गनायथि होनायनि समखौ फावसायनानै होयो। मोन 6 हारिनो सेडियुल ट्रायबनि गनायथि होनो थाखाय बिलखौ थाबैनो गनायथि होयैलाय आसामनि कंग्रेज दोलोआ नारेन्ड्र मोडी दैदेन्नाय सरकारखौ सोंकारियो।

फारसेथिं थांनाय 20 जानुवारिआव मिरु बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर’ बिथांआ बिलखौ हेंथा खालमनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ सोंखारिनानै बुङोदि, गोजौ थाखोनि आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय मोन 6 हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायब एबा ट्रायबेलनि गनायति होयोब्ला गोग्लैसोनानै थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरा गोमालांगोन। बेयो मोनसे आबुङै थाखानाय ट्रायबेल माहारिफोरनि बेरेखा आरो गोग्लैसोनानै थाखानाय ट्रायबेल माहारिखौ गादबनो नाजानाय” होन्ना बिथांआ बुङो।

गुबुन फारसेथिं क्रिसक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि अकिल गगय बिथांआ ट्रायबेल बिल 2019 आ 9 जानुवारि अक्टखालि राज्य’ सभानि जथुमायाव आयेन हिसाबै थिसन्नाया फेलें जानायलाय बीटीसी खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सोंखारियो। हाग्रामा महिलारि बिथांआनो आसामनि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल आरो रां बिफान्नि मंत्री हिमान्त बिस्व सर्मा बिथांखौ बिलनि हेंथा खालामनो नारसिनदों होन्ना सोंखारियो।

धर्ना होगिरि बिथांमोनहा बिजेपि दोलोजों दैदेनजानाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ हादोरसानि थागिरि सुबुंफोरनि लुबैनायबादि नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बोखारनो खावलायो। बिथांमोनहा थांनाय माघ दानावबो भेलागुर सावनाय समाव नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ सावदोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब