Begin typing your search above and press return to search.

सा-आसामनि थागिरि मुसलमानफोरा सेटालाइट औटनमास काउनस्ल दाबि खालामदों

सा-आसामनि थागिरि मुसलमानफोरा सेटालाइट औटनमास काउनस्ल दाबि खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Dec 2018 10:46 AM GMT

जयसागड़,डिसेम्बर 27: सा-आसामआव थानाय उजनि असम मुल्सिम कल्यान परिसद (UAMKP) आफादआ आसाम हादोरसानि थागिबि मुसलमानफोरनि फारफ्रोमबो बिथिंआव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय सेटालाइट औटनमास काउनसिल दाबि खालामदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला UAMKP आफादनि दैदेनगिरिफोरा नाजिरा एमसि क्लाबनि नब्लांआव मंगलबारखालि मुस्लिम सुबुंफोरनि बायदि बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै सावरायमेल एबा जथुमा खुंफुङो। बिथांमोनहा साछार खमिटिनि रिपर्टखौ सोदांनांगौ होन्नानैबो दाबि खालामबावो।

UAMKP नि दैदेनगिरिफोरा बुङोदि, आप्पार आसाम एबा सा-आसामाव थानाय मुस्लिमफोरा आसाम हादोरसानि थागिबि, आरो जायखिजाया राजखान्थि, जाय राजखान्थिनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै आसाम हादोरसायाव थाफैनाय सुबुंफोरनो नोगोरारि होनो नागिरनाय बिलफोरखौ हेफाजाब होआ होन्ना बुङो।

बिथांमोनहा बुंबावदोंदि, मुस्लिम आरो गुबुन हारिनि आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरा आसाम हादोरसानि थागिरि मुस्लिम सुबुंफोरखौ जेंनायाव खोख्लैगासिनो दं।

Next Story
गाहाय रादाब