हरखाब रादाब

सा-सान्जा ओनसोलनि सा 10 लाइमोन आयजोफोरा नयडा आरो पुने पुलिसनि आखायाव दं

लाइमोन
Robin Hibu

महारास्ट्र,फेब्रुवारि 20: सा-सान्जा ओनसोलफोराव थानाय गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि सा 10 लाइमोन आयजोफोरा उट्टर प्रदेस आरो महारास्ट्र हादोरसाफोरनि सिङाव थानाय नयदा आरो पुने पुलिसनि आखायाव दं आरो बिथांमोनहा गावसोरखौ बकनानै लाइनो थाखाय सा-सान्जा ओनसोलनि साखि नागिरगासिनो दं।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला हिन्जावसाफोरा गुबुन गुबुन दाय (Criminal Case) थानायनि थाखाय थांनाय दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो पुलिसनि आखायाव थाबोनो गोनां जादों।

दिल्लीनि स्पेसियेल पुलिस कमिसनार रबिन हिबु, जाय बिथांआ सा-सान्जा ओनसोलाव थानाय अरुनाछल प्रदेस हादोरसानि गिबिसिन IPS ऑफिसार, बिथांआ फोरमायहरोदि, सा 8 लाइमोन आयजोफोरा उट्टर प्रदेसनि नयदा पुलिस थानायाव दं आरो सा 2 लाइमोन आयजोफोरा महारास्ट्र हादोरसायानि सिङाव थानाय पुने पुलिसनि आखायाव दं।

IPS रबिन हिबु बिथांआ फोरमायबावोदि, हेफाजाब होगिरि बिजिरगिरिफोरा बिथांमोनि केसखौ लानानै बिजिरसालिआव नांबोगासिनो दं, नाथाय सा-सान्जा ओनसोलाव थानाय हादोरसाफोरनिफ्राय साखि (Bailers) नांगौ।

हिबु बिथांआ सा-सान्जा ओनसोलनि सुबुंफोरनिसिम खावलायहरनानै बुङोदि, जों हाजो ओनसोलाव थानाय बिथांमोनि बिमा-बिफाफोरजों सावरायहरनो नाजादों, नाथाय बिथांमोनहा जोबोद दुखुथिया नखरनि, रोंगौथि गोयै आरो गौथौ गामिफोराव थानायनि थाखाय खौरां लानो हायाखै, बिथांमोनहा रावनिबो हेफाजाब गोयै आरो नासयजानाय जानानै दंहोन्ना बिथांआ लिरदोंदि, “Any one in Noida and Pune, please inbox me at 9810083486 by WhatsApp,”