Begin typing your search above and press return to search.

सा-सान्जा भारता मोन 19 हादोरारि दै लामा मोनदों

सा-सान्जा भारता मोन 19 हादोरारि दै लामा मोनदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 July 2018 10:56 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 19: सा-सान्जा भारता मोन 19 गोदान हादोरारि दै लामा मोनदों। DoNER नि मनट्री ड: जितेन्द्र सिंहआ फारलियामेन्टाव बुङोदि-आसामनि थाकाय मोन 11, मेघालयानि थाखाय मोन 5 लोगोसे अरुनाचल प्रदेस, नागालैंड आरो मिजरामनि थाखाय मोनफा मोनफा होन्नानै फोसावो। मिरु सरकारनि स्किम बादियै IWT खौ जौगाखांहोनो थाखाय Ministry of Shipping आ 100% साबचिदिआव हरगोन होन्नै मिथिहोबावो।

फारसेथिं हादोरनिग्राम पनचायटजों लोगोसे सा-सान्जा भारतनि मोनफ्रोमबो ग्राम पनचायटखौ (GPs) जौगाहोनो थाखाय टेलि खानेकथिंफोरखौ ब्रदबेन्ड होनो भारत नेटा आवगायखाबाय।

अरुनाचल हादोरसानि मोन 4119 गामिफोराव गं 2817 मबाइल टावार गयसंनो थाखाय सा-सान्जा(NER) ओनसोलनि Comprehensive Telecom Development Plan(CTDP) नि सिंजों BSNL आ सहि होखाबाय आरो आसामनि मोन्नै जिल्लाफोराव गायसंनो थाखाय गासै 3911 ख्रर रां फोसावखाबाय होन्ना DoNER नि मनट्रीआ बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब