Begin typing your search above and press return to search.

सा 500 निबो बांसिन थामथि आथोननि सुबुंफोरा आसामनि लख सभा बिसायखथिआव भट होगोन

सा 500 निबो बांसिन थामथि आथोननि सुबुंफोरा आसामनि लख सभा बिसायखथिआव भट होगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 March 2019 2:15 PM GMT

गुवाहाटी,मार्च 11: आसाम हादोरसायाव फैगौ एप्रिल दाननि 11 खालारनिफ्राय खुंफुंजानो लागा लख सभानि बिसायखथिआव गासै 21760604 हौवा, हिन्जाव आरो थामथि आथोननि सुबुफोरा भट होगोन।

मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला भट होगिरिफोरनि गासै 11132782 भट होगिरिफोरा हौवाफोर आरो गासै सा 10627319 सुबुंफोराव हिन्जावफोर। नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जादों हादोरसायाव गासै सा 503 थामथि आथोननि सुबुंफोराबो देग्लाय भट होनो थाखाय साखाफारा।

आसाम हादोरसायाव लख सभा बिसायखथिखौ मोनथाम थाखोआव बोखावनाय जादों। देतानि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला गिबि भट होनायाव थामथि आथोननि गासै सा 158 सुबुंफोरा भट होगोन। नैथि थाखोनि भट होनायाव गासै 181 थामथि आथोननि सुबुंफोरा भट होगोन आरो थामथि थाखोनि भट होनायाव गासै 164 थामथि आथोननि सुबुंफोरा भट होगोन।

Next Story
गाहाय रादाब