सिक्किम हादोरसाया पुलवामा गाग्लोबनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो 3 लाख रांनि अनसुंथाय फोसावो

सिक्किम हादोरसाया पुलवामा गाग्लोबनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो 3 लाख रांनि अनसुंथाय फोसावो

सिक्किम,फेब्रुवारि 18: थांनाय ब्रिहस्पथिबाराव जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि सिङाव थानाय पुलवामा जिल्लायाव गोहोगोरा IED सुइसाइड बमा बेरनानै सा 49 सीआरपीएफ रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोरनि मुंख्लं जालांनाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय सिक्किम हादोरसानि गिबि मंत्री पावान चेमलिं बिथांआ रिबाबाराव 3 खाल अनसुंथाय महरै होगोन होन्ना फोसावनानै होयो।

“भारतनि मुंख्लं जोहोलावफोरनि आरो मानिनां नखरफोरनि थाखाय इसोरनि खाथिआव गोथौ आराज गाबनाया आंनिफ्राय अरायसम थागोन, सिक्किम हादोरसा सरकारा मुंख्लंनि नखरफोरनि थाखाय 3 लाख अनसुंथाय फोसावो” होन्ना बिथांआ बुङो।

बे बाथ्राखौ बिथांआ सिक्किम एगेन्सत एडिक्सन टुवार्ड हेन्डि इंन्डीया (SAATHI) नि जथुमायाव नुजाथिनानै बुङो। लोगोसे बिथांआ बुंबावोदि, जुदि भारत सरकारा खाबु होगोन अब्ला सिक्किम हादोरसा सरकारा जोहोलाव मुंख्लंनि नखरफोराव थालांनाय साफ्रोमनिबो गथ’ गथायफोरखौ बेसेन नाङालासे गोगो सोलोंथाय होगोन।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com