Begin typing your search above and press return to search.

सिन हादोराव मोसानि हारा आरो गान्डानि गं फालांगि खालामनायखौ बन्द’ खालामथबाय

सिन हादोराव मोसानि हारा आरो गान्डानि गं फालांगि खालामनायखौ बन्द’ खालामथबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Nov 2018 12:59 PM GMT

बेजिं/गुवाहाटी,नवेम्बर 14: मोसानि हारा आरो गान्डानि गं फालांगिरि खालामनायखौ दोन्थ’नो थाखाय सिन सरकारनि मावथांखि लानायखौ मिथिंगायारि NGO WildAid आ मंगलबाराव गोजोनग्लायनाय जासिहरो। नाथाय बेफोरबादि फालांगिरि खालामनायखौ बन्द’कालामथारनो बिथोन हरो।

सिन सरकारा समबारखालि बेजिंनिफ्राय फोसावदोंदि थांनाय अक्टबर दानाव मोसानि हारा आरो गान्डा गंनि फालांगिरि खालामनाया आयेन बेरेखा नङा होन्ना फोसावनायखौ बन्द’ खालामफिनबाय। मोसानि हारा आरो गान्डा गंखौ सिन हादोराव आजै-आजौनिफ्राय सोलिबोनाय मुलिखौ दिहुन्नो थाखाय गनायथिजानाय देहा फाहामगिरिआ फालांगिरि खालामनो हागोन होन्ना फोसावदोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब