Begin typing your search above and press return to search.

सिरां जिल्लायाव उथखारि बेरेखा सान फालिदों

सिरां जिल्लायाव उथखारि बेरेखा सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 July 2018 1:45 PM GMT

बिजनी: दिनै सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गयबारि गामिनि जोहोलाव सोमला फोथाराव 22 थि जोहोलाव सोमला बसुमतारि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै उथखारि बेरेखा सान फालिदों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर’ बिथांआ गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै मेहेरगोसायै बिबुंथि लाखियो आरो हाबाफारिआ मेहेरगोनांङै जोबनानै थाङो।

Next Story
गाहाय रादाब