Begin typing your search above and press return to search.

 स्वास भारत मिसननि थाखाय नागालैन्ड सरकारा सा 5 सुबुंखौ थिसनो

 स्वास भारत मिसननि थाखाय नागालैन्ड सरकारा सा 5 सुबुंखौ थिसनो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Aug 2018 1:19 PM GMT

कहिमा: हादोर बेंगिरि आरो स्वास भारत मिसननि ब्रान्ड एम्बासादर पि.बि आचार्यआ सा-सान्जा ओनसोलफोरनि थाखाय साबा सुबुंखौ ब्रान्ड एम्बासादर हिसाबै सायख’यो।

कहिमानि राज भबननिफ्राय प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायोदि, पि.बि आचार्यआ आसामनि निलम दात्ता, मनिपुरनि इहहाल, ट्रिपुरानि राम पादा जामासिया आरो नागालैन्डनि सावपेन फम बिथांमोनखौ लानानै “North East-NAMASTE States Swachh Bharat Mission” नि खमिथि दायो आरो अरुनाचल प्रदेसनि सथाय क्रि बिथांखौ ब्रान्ड एम्बासादरनि कनभेनर हिसाबै सायखयो होन्ना खौरां मोनो।

आचार्यआ सा-सान्जा ओनसोलनि नागालैन्ड, आसाम, मनिपुर, मिजराम, अरुनाचल, सिक्किम आरो ट्रिपुराखौ नमस्ते हादोरसा होन्नानै बुङो।

गोदानै दाजानाय कमिथिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ दान मोनथामजों कनसे खामानि मावनायनि फोटोजों लोगोसे रिपर्ट होनो खावलायो।

Next Story
गाहाय रादाब