Begin typing your search above and press return to search.

हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुंनि जिउ खहा खालामदों

हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुंनि जिउ खहा खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 July 2018 11:35 AM GMT

टामुलपुर,जुलाइ 12: बाक्सा जिल्लानि भरत-भुटान सिमायाव थानाय गुवाबारिआव हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुंनि जिउ खहा खालामनायाव ओनसोलाव गिख्रंथाव लाबोदों। जिउ गोमानांनाय सुबुंखौ नाग्रिजुलि पुलिस आउट पस्टनि सिङाव थानाय गुवारि गामिनि लकस्मिनदार बर्मन (54) होन्ना सिनायथि मोनो। गामिनि सुबुंफोरनि बादिब्ला, गोबांथार मैदेरनि हान्जया आदार नागिरनानै गुवाबारि गामिआव हाबनानै दावराव दावसि खालामहैदोंमोन। मानसिफोरा जिउ रैखा खालामनो न’गारनानै मोजां जायगाथिं खारो आरो माखासेआ मैदेरखौ होखारनो थाखाय नाजायो नाथाय मोसे लादेन मुंनि मैदेरा गामिनि सुबुंफोरखौ आख्रमन खालामो।

माखासे सुबुंफोरा खारनानै बारयो नाथाय लकस्मिनदार बर्मना हायाव गोग्लैनानै थालाङो आरो हाग्रानि मैदेरा जायगायावनो जिउ फोजोबो। बुधबारानि फुंआव नाग्रिजुलि पुलिस आउट पस्टनि बिबानगिरि निकिल सिंहाया गावनि हान्जाखौ लानानै जाथाय जानाय जायगायाव सहैयो आरो गोथै देहाखौ पस्ट मरतेमनि थाखाय दैथायहरो। फारसेथिं गुबुन मैदेरनि हान्जाया आरांगाजुलि गामिआव हावनानै ललित सुट्रधर आरो रेनु सुट्रधरनि न’फोरखौ सिफायनानै न’सिङाव दोन्नाय माइ-माइरं जानानै थाङो।

Next Story
गाहाय रादाब