Begin typing your search above and press return to search.

हादोरनांआरि आयजो सान फालिनो साखाफारा जागासिनो दं

हादोरनांआरि आयजो सान फालिनो साखाफारा जागासिनो दं

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 March 2019 11:43 AM GMT

टंला,मार्च 7: आयजोफोरनि मोन्थायखौ फोजौखांनो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला ओनसोलनि गनतानट्रीक महिला समिती आफादआ फैगौ 8 मार्च अक्ट’आव टंला टाउन आव हादोरनांआरि आयजो सान खुंफुंनो साखाफारा जागासिनो दं।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला हाबाफारि बादियै गनतानट्रीक महिला समिती आफादनि आफादगिरि दिपालि चाक्लादार बिथांआ गिबिआवनो आफादनि फिरफिला बिरहोनानै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावगो आरो बेनि उनाव टंला CHC देहा फाहामसालिआव थानाय बेमारि बिथांमोनो जाग्रा मुवाजों लोगोसे फिथाय रान्नानै होगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। बिथांमोनहा हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लादों होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

बेलासि समाव गेवलां मेलबो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं, जाय जथुमायाव बीटीसी खुंथायनि इएम जगदिस सरकार बिथांआ आलासि महरै नुजाथिगोन आरो गेदेमा बिजिरगिरि मालाय कुमार लाहिरि आरो पानेरि बियाबनि एमएलए कामालि बसुमथारि बिथांमोनहाबो आलासि महरै नुजाथिगोन। बीटीसी इएम बन्जार दैमारि, पानेरि ओनसोलनि बार्ग आयेन बोसोनगिरि म्रिदुल सहरिया बिथांमोनहाबो नुजाथिगोन।

हारिमु दिन्थिफुंना समाव गथसा आर्टीस मानासि सहरिया बिथांआ नुजाथिनानै जथुमायाव नुजाथिफैनाय राज्यो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लायहोगोन होन्नाबो मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब