Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गथ’सा सान फालिदों

हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गथ’सा सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Nov 2018 11:19 AM GMT

गुवाहाटी,नवेमेबर 15: हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय बादि, आसाम हादोरसानि गुबुन जायगाफोरावबो गेदेमा जवाहरलाल नेहरुनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 14 नवेम्बरखालि गथसा सान फालिनाय जादों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला हादोरसानि मोनफ्रोमबो सरकारि फंसंथान आरो फरायसालिफोराव गोसो गोथार लानानै गथसा सानखौ फालिनाय जादों आरो फालिनाय हाबाफारिआव जवाहरलाल नेहरुनि गेदेमा जिउ खौरांखौ बेरखांहोदों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब