Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसानि दै बानानि थासारि

हादोरसानि दै बानानि थासारि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 July 2018 8:25 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 2: हादोरसानि दै बानानि थासारिया मोजांआव फैगासिनो दं होन्ना समबाराव खौरां मोनो। गासै मोन 8 सारकोलनि गेजेराव थानाय मोन 38 गामिफोरनि सा 28,846 सुबुंफोराल गोहोम गोग्लैदों होन्ना State Disaster Response Force निफ्राय मिथिहोयो। गासै मोनबा जिल्लाफोराल गोहोम गोग्लैगासिनो दं जिल्लाफोरा फारियै- धेमाजि, लक्किमफुर, जरहात, चरायदेव आरो करिमगन्ज। दिसां आरो जिया भारालि मोन्नै दैमायाल गिख्रंथाव बोहैगासिनो दं होन्ना खौरां मोनो लोगोसे दिमाहासाव जिल्लानि रेज्वाल गामियाव हा खुरकानायनिबो खौरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब