Begin typing your search above and press return to search.

हिमान्ट बिस्व चर्मानि गिबि मनट्री जानो सिमां नुनाया सिमाङैनो थागोन: टरुन गगय

हिमान्ट बिस्व चर्मानि गिबि मनट्री जानो सिमां नुनाया सिमाङैनो थागोन: टरुन गगय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Dec 2018 12:19 PM GMT

गुवाहाटी,डिसेम्बर 6: आसाम हादोरसानि बार्ग गाहाय मनट्री आरो कंग्रेज दोलोनि गेदेमा दैदेनगिरिआ हादोरसा रां बिफान्नि मनट्री हिमान्ट बिस्व चर्मा बिथांखौ खुगाजों गोख्रोङै गाग्लोबो। बिथांआ बुङोदि, हिमान्ट बिस्व चर्मानि गिबि मनट्री जानायनि सिमां नुनाया सिमाङैनो थागोन।

“चर्मा बिथांआनो सासे गुबै राजखान्थिगिरि जाय बिथांआ आसाम हादोरसानि राजखान्थि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों” होन्ना गगय बिथांआ बुबावो।

बिथांआ बुंबावोदि, दासान्दि बिजेपि दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोसोआव बेले बेजे सोमजिहोयो, जों हिमान्ट बिस्व चर्माखौसो जौसिन मासिआव दं बादि नुनो मोन्नाय जायो, बिजेपि दोलोआ गोबां पलिचि एबा मावफारिया लानायनि बाथ्रा सावरायो नाथाय बिथांआ हादोरसायाव सासे नं 1 रां जाख्लग्रा दैदेनगिरिसो”।

Next Story
गाहाय रादाब