Begin typing your search above and press return to search.

तामुलपुराव कच राजबंचीनि खुगा मेथाइ आरो मोसानायनि सान 12 नि मावबादाया थुंगिबाय

तामुलपुराव कच राजबंचीनि खुगा मेथाइ आरो मोसानायनि सान 12 नि मावबादाया थुंगिबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Nov 2019 1:27 PM GMT

Tamulpur : बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम नि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर हालामा हारिमुवारि बिथिङाव दाबसे गोनां थावनि। तामुलपुर हालामनि गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गेजेराव गोजोन आबहावा आरो खौसेथि गोसारनायाव गोनांथार बिहोमा दंखायो। हारिमु जौगासारनाय बिथिङाव जांख्रिखांनाय लाबोनायाव तामुलपुराबो दाबसे । मख'जाथावदि बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम (Bodoland Territorial Council) नि हारिमुवारि बिफान आरो तामुलपुर नृताजुलि कला बान्जायनायाव तामुलपुर राज्योआरि नब्लांयाव सान 12 नि कच राजबंचीनि खुगा मेथाइ आरो मोसानायनि मावबादानि थुंगिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै समाजारि हारिमु सिबियारि केशब राजबंशी बिथाङा एरैबादि बुंथियो।

सोलिफु दाननि थांनाय सनिबार खालि जायगानि समाजारि हारिमु सिबियारि (Social Cultural Worker) केशब राजबंशी बिथाङा मावबादा हाबाफारिनि आलारि बाथि फोजोंनानै (Lighting the lamp) आबुङै बेखेवना होयो। गोबां समनि उनाव हारिमुवारि बिथिङाव मिथिजानाय तामुलपुर हालामाव तामुलपुर हारिमुवारि मिरु आरो नृताजुलि कला कृष्टि केन्द्रनि बान्जायनायाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानांनाय हारिमुवारि बिथिखौ जौगाखांनायनि गोजौ जांख्लायाव गायसंलांनो थाखाय कच राजबंची माहारिनि खुगा मेथाइ आरो मोसानाय आयदानि सायाव 12 साननि हारिमुवारि मावबादाखौ खुंफुंनायनि थाखाय गमामायैनो बाख्नायथाव आरो बरायथाव होन्ना बुंथियो। जोबथा साननि हाबाफारि बादियै तामुलपुर हालामनि हारिमुवारि बिथिंनि सासे गोख्रों मावथि (Cultural Worker) स्यामल दास बिथाङा दैदेनलांङो।

12 साननि हारिमुवारि मावबादाया थांनाय 22 अक्ट'बरआव गोजोनै थुंगियो। तामुलपुर जौगाखां खोन्दोनि बिबानगोरा (Cultural Development Officer) जुगन्त भुञा बिथाङा बुंबावो दि समनि फाखनाव गोमालांनो हमनाय राव हारिमु थुनलाइ जौगाखांहोनायाव राइजो राजाया जर'खा बिफाव लाथारनांगोन आरो आवगायलांनायाव इयुन आथालनि सुबुं थान्दै एबा देरफुनाय लाइमोन सुबुंआ आगान लानांगोन। बेबादि सेरखाय बेरखाय थासारिजों मुगा मुगि जुजिनायनिफ्राय रैखाथि खालामनांगोन।

रायखांनो गोनां दि कच राजबंचीनि खुगा मेथाइ आरो मोसानायनि सान 12 नि मावबादायाव सा 100 निबो बारा फरायसा बादायगिरि (Student Participants) या लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो। बे हाबाफारियाव बयजोंबो मिथिजानाय रोजाबगिरि (Prominent Musician) अनिल रय, मोसानाय फोरोंगुरु (Dance Instructor) महरै हिमास्रि शर्मा आरो उट्टम रय सानैया बाहागो लाफैयो।

Also Read :धुबुरि आयेन फरायसालिमायाव आयजो आरो गथ’ लांखारनायनि सायाव हादोरारि सावराय जथुम खुफुंदों

Also Watch: Married Man arrested for allegedly killing Girlfriend after impregnating her

Next Story
गाहाय रादाब