Begin typing your search above and press return to search.

तेजपुर सोरखारि गेजेरसिन गोजौ फरायसालिया 150 थि बोसोर फालिथाय फोर्बो फालिबाय

तेजपुर सोरखारि गेजेरसिन गोजौ फरायसालिया 150 थि बोसोर फालिथाय फोर्बो फालिबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Nov 2019 10:41 AM GMT

तेजपुर सोरखारि गेजेरसिन गोजौ फरायसालि (Government Higher Secondary School) नि 150 थि बोसोर फालिथाय फोर्बोआ सानब्रैनि गाजा गोमजायै खुंफुंनाय हाबाफारिजों रबिबाराव गोजोनै गोजोन थुंगिबाय।

रायखांनो गोनां दि बै जारिमिनारि फोर्बो फालिथायनि गिबि हाबाफारि बायदियै बान्जाय आफादनि आफादगिरि आरो राफोद गेलेगिरि (Noted Player) ड° बिश्व रन्जन कलिता बिथाङा 150 थि बोसोरनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। लोगोसे बेवहायनो तेजपुर सोरखारि गेजेरसिन गोजौ फरायसालिनि गोरायुं (Principal of the School) स्मृति रेखा गश्वामीया फरायसालिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। लोगोसे जिलानि गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथाननि गुनगोनां सुबुंआ गां 150 फिरफिला बिरहोयो।

लोगोसे 150 थि बोसोर फालिथाय फोर्बोआ सानब्रैनि गाजा गोमजायै खुंफुंनाय हाबाफारि गोसोखां खाम्फायाव फरायसालिनि नायदिंगोरा ( Inspector of Schools) जयराम हाजरिकाया मान बावहरबावो। उनाव राफोद सोलोंथाइगिरि आरो तेजपुर सोरखारि गेजेरसिन गोजौ फरायसालिनि बारग' गोरायुं (Former Principal) क्षिर'धर बरुवा बिथाङा दिन्थिफुंसालि दरखं मोखां (Exhibition Show) बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो 150 थि बोसोर फालिथाय फोर्बोनि बिसम्बि (Souvenir) आसामनि राफोद लिरगिरि (Author) आरो गागि खौरांगिरि (Senior Journalist) अनुराधा शर्मा पुजारि बिथाङा बेखेवना होयो।

तेजपुर सोरखारि गेजेरसिन गोजौ फरायसालि (Government Higher Secondary School) नि 150 थि बोसोर फालिथाय फोर्बोआ सानब्रैनि गाजा गोमजायै खुंफुंनाय हाबाफारिनि रबिबाराव गेवलां मेलाव तेजपुर सोरखारि गेजेरसिन गोजौ फरायसालिनि गोरायुं (Principal of the School) स्मृति रेखा गश्वामी बिथाङा बराय बिबुंथि लाखियो। जेराव बान्जाय आफादनि आफादगिरि आरो राफोद गेलेगिरि (Noted Player) ड° बिश्व रन्जन कलिता बिथाङा आफादनि मासिगिरि महरै गेवलां मेल (Open Session) खौ दैदेनलांङो।

तेजपुर सोरखारि गेजेरसिन गोजौ फरायसालि (Government Higher Secondary School) नि 150 थि बोसोर फालिथाय फोर्बोनि सानब्रैनि रंगिना संगिनायै खुंफुंनाय हाबाफारियाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि सिद्धार्थ भट्टाचार्य बिथांआ गाहाइ आलासि महरै बाहागो लायो जेराव लोगोसे तेजपुरनि भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि सांसद पल्लब लचन दास बिथाङा जर'खा आलासि महरै नुजाफैयो। बिथांमोननि अनगायैबो तेजपुर बिधान सभा बियाबनि एम एल ए राजेन बरठाकुर आरो तेजपुर मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि पुष्प डेका बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानि हांख्राइहर जानाय आलासि , गुन गोनां सुबुं, फरायसा आरो फोरोंगिरिया दुंब्रुदजों बाहागो लाफैयो।

Also Read : सि एल पि दैदेनगिरि देबब्रत सइकीया दोलोनि हाइ कामान्डसिम लाइजाम हरबावगोन

Also Watch: 83rd Raas Mahotsav Celebrations to begin in Nagaon’s Kampur from Nov 11

Next Story
गाहाय रादाब